NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

61.
Oval skålspenne av bronce av "Borrestiltype", ganske nøiaktig lik Månadsbl. 1877, fig. 24, cfr. Jan Petersen: Vikingetidens Smykker, s. 54 ff., se også T 11675 fra Viken, Frosta, Tilv. 1916, s. 35. Dobbelt nålefeste med bevart jernnål. Godt konservert ekspl., 10,6 cm. l. På ett sted er kraven reparert med en påklinket, 4,4 cm. l. broncespildre. F. på Renålen, Ålen s., Holtålen pgd., Sørtr., (matr.nr. 1644000390000) efter opg. på sm. sted som T 14061, et bitselmunnbit, en saks og en pilespiss. (14170).