Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

Ts. 10189. Tilv.nr.: 1993/29.
J.nr.: 354/93/57323. Grovdatering: Eldre steinalder. Funnkategori:
Åpen boplass. Steds/gårdsnavn: Sarnes (B4). Gnr./brn: 10/26. Kommune: Nordkapp. Fylke: Finnmark. Kartreferanse: Flyfoto: ÅK-kart: Innsendt av: Finner: År: Funnforhold: Andre opplysninger: Gave: Kjøp:
Gjenstand, kort beskrivelse:
a.
Fragment av kjerne. Lys grå, grov kvarts. L. 36 mm. Br. 23 mm. T. 14 mm. X103/Y107. Rute C. Overflate.
b.
Avslag. Lys grå/mørk grå chert. 2 cm. X100/Y103. Rute C. Overflate.
c.
Avslag. Lys grå/mørk grå chert. 2 cm. X104,56/Y101,92. Overflate.
d.
Avslag. hvit chert. X103/Y105. Rute A. Overflate.
e.
Avslag (3). 2 av grå, grovkornet kvartsitt. 3-4 cm. 1 m/retusj av lys grå/mørk grå stripet chert, 3 cm. X100/Y104. Rute C. Overflate.
f.
Avslag. Lys grå chert. M/retusjert hakk. X104,02/Y105,48. Overflate.
g.
Flekkefragment m/retusj. Lys grå/mørk grå chert. Fint retusjerte sidekanter. Slitespor i proksimalenden. L. 25 mm. Br. 21 mm. T. 3 mm. X102/Y105. Overflate.
h.
Avslag. hvit/grå chert. 1 cm. X105/Y104. Rute B. Overflate.
i.
Mikroflekkelignende avslag. hvit/grå chert. L. 18 mm. Br. 8 mm. T. 3 mm. X104,56/Y101,92. Overflate.
k.
Avslag (2). Lys/mørk grå chert. 0,5-1 cm. X105/Y105. Overflate. Rute D.
l.
Avslag. Lys grå chert. 1 cm. X107/Y102. Rute D. Overflate.
m.
Avslag (2). Lys grå, grov kvarts. 1-3 cm. X105/Y104. Rute D. Overflate.
n.
Avslag. Lys grå/mørk grå chert. 2 cm. X104/Y102. Rute B. Overflate.
o.
Avslag. Lys/mørk grå, rødlig chert. 1 cm. Mulige bruksspor. X104,90/Y104,76. Rute C. Overflate.
p.
Avslag (2). 1 av hvit/grå chert. 1 cm. 1 av grå/rødlig chert, 0,5 cm. X104/Y102. Rute A. Overflate.
q.
Avslag (4). 1 flekkelignende, grå chert. 1,5 cm. 1 flekkelignende, mørk grå chert, 1,5 cm. 1 av melkekvarts. 2 cm. 1 av lys/grå chert, 1 cm. X103/Y104. Rute C. Overflate.
r.
Avslag. Lys/mørk grå chert. 1 cm. X104,07/Y104,47. Overflate.
s.
Avslag m/bruksspor. hvit/sort-stripet chert. 2 cm. X104,47/Y104,17. Overflate.
t.
Flekkelignende avslag. Lys grå chert. 2 cm. X104,56/Y101,92. Overflate.
u.
Avslag. grå/mørk grå chert. 1 cm. X108/Y105. Rute D. Overflate.
v.
Avslag. Mørk grå/rødlig chert. 0,5 cm. X108/Y105. Rute D. Overflate.
w.
Avslag. Lys/mørk grå, rødlig chert. 0,5 cm. X108/Y104. Rute B. Overflate.
x.
Avslag. Lys/grå, rødlig chert. 0,5 cm. X109/Y101. Rute C. Overflate.
y.
Avslag. Lys/mørk grå, rødlig chert. 1 cm. X109,93/Y103,05. Overflate.
z.
Avslag. Lys/mørk grå chert. 2 cm. X105/Y106. Rute C. Overflate.
aa.
Avslag. hvit/grå-stripet chert. 2 cm. X105/Y103. Rute A. Overflate.
ab.
Avslag (2). 1 av hvit/grå chert, 0,5 cm. 1 av mørk grå chert, 0,5 cm. X105/Y105. Rute C. Overflate.
ac.
Avslag m/bruksspor. Lys/grå chert. 2 cm. X105,29/Y105,43. Overflate.
ad.
Fragment av kjerne. Lys grå chert. (Knute). L. 27 mm. Br. 16 mm. T. 9 mm. M/bruksspor på kant som danner en egg. X105,49/Y100,69. Rute A.
ae.
Mikroflekke. hvit/mørk grå chert. Rektangulær. L. 17 mm. Br. 6 mm. T. 3 mm.
af.
Flekkelignende avslag. hvit chert. L. 19 mm. Br. 7 mm. X105/Y104. Rute A. Overflate.
ag.
Avslag. hvit/lys grå chert. 2 cm. X103/Y104. Rute B. Overflate.
ah.
Avslag. Lys/mørk grå, rødlig chert. 3 cm. X103/Y107. Rute D. Overflate.
ai.
Skraper. Mørk grå/lys grå, rødlig chert. Rund form, konkav egg, 15 mm. L. 33 mm. Br. 31 mm. T. 15 mm. X102/Y105. Overflate.
ak.
Kjerne. grå chert. Rundkjerne m/2 plattformer. L. 31 mm. Br. 36 mm. T. 17 mm. X101,36/Y104,23. Overflate.
al.
Flekkelignende avslag. hvit/sort-stripet chert. L. 28 mm. Br. 12 mm. X101/Y106. Rute D. Overflate.
am.
Fragment av flekke. hvit/grå-stripet chert. L. 14 mm. Br. 9 mm. T. 6 mm. X103,27/Y105,33. Lag 3.
an.
Avslag (3). 1 av mørk grå, grovkornet kvartsitt, 6 cm. 1 av mørk grå chert, 2 cm. 1 av lys/mørk grå chert, 1 cm. X100/Y105. Overflate.
ao.
Bor. Lys/mørk grå chert. Sirkulært. L. 28 mm. Br. 25 mm. T. 6 mm. X105/Y106. Overflate.
ap.
Mikroflekke. Lys grå chert. Rombisk. L. 13 mm. Br. 8 mm. T. 2 mm. X103/Y106. Rute C. Oveflate.
aq.
Flekkelignende avslag. Lys/mørk grå, grønnlig chert. L. 22 mm. Br. 15 mm. T. 7 mm. X101/Y105. Rute B. Overflate.
ar.
Avslag (2). 1 flekkelignende av lys/mørk, rødlig chert. L. 2 cm. Br. 1 cm. 1 av mørk grå chert, 3 cm. X104/Y106. Rute C. Overflate.
as.
Flekke. hvit chert. Slitespor på sidekantene. L. 20 mm. Br. 12 mm. T. 5 mm. Rektangulær. X101/Y107. Rute D. Overflate.
at.
Flekke. Lys/mørk grå chert. Slitespor på sidekantene. Rektangulær. L. 18 mm. Br. 9 mm. T. 4 mm. X105/Y107. Rute C. Overflate.
au.
Avslag (3). M/bruksspor. 1 av mørk grå/lys grå chert, 1 cm. 1 av grå chert, 1 cm. 1 av lys grå chert, 1 cm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
av.
Flekke. hvit/mørk grå, rødlig chert. Rektangulær. L. 23 mm. Br. 9 mm. T. 3 mm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
aw.
Flekkelignende skraper. Rett egg. Konveks retusj. L. 26 mm. Br. 15 mm. T. 5 mm. Mørk grå/lys chert. Tilnærmet oval. X100,94/Y104,70. Overflate.
ax.
Skraper. Lys/mørk grå chert. Konkav egg. Tilnærmet rektangulær. L. Br. T.
ay.
Avslag. Lys grå/mørk grå chert. 1 cm. X103/Y103. Rute C. Overflate.
az.
Flekkelignende kniv/skraper. Lys grå chert. Tilnærmet rektangulær. Konveks egg langs hele ene sidekant. Slitespor på motsatt sidekant. L. 33 mm. Br. 20 mm. T. 10 mm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
ba.
Skraper (flekkelignende). Lys grå/mørk grå chert. Tilnærmet rektangulær. Ende retusjert. Rett egg. L. 35 mm. Br. 22 mm. T. 7 mm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
bb.
Avslag (2). 1 av lys grå chert, 2 cm. 1 av gråhvit chert, 1 cm. X106/Y105. Rute A. Overflate.
bc.
Avslag (3). 1 av hvit/sort chert, 2 cm. 1 av grå chert, 3 cm. 1 av lys/mørk grå, rødlig chert, 0,5 cm. X105/Y105. Rute C. Overflate.
bd.
Skraper. grå/mørk grå chert. Tilnærmet rektangulær. Kort, konkav egg i proksinalenden. L. 34 mm. Br. 21 mm. T. 8 mm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
be.
Kjerne. grå chert. Konisk, m/2 motstående plattformer. L. 30 mm. Br. 23 mm. T. 16 mm. X104/Y106. Løsfunn. Overflate.
bf.
Avslag. Melkekvarts. 3 cm. X103/Y107. Rute A. Overflate.
bg.
Avslag. hvit chert. 1 cm. X103/Y105. Rute D. Overflate.
bh.
Avslag. grå/mørk grå chert. 1 cm. X107/Y103. Rute A. Overflate.
bi.
Flekkeskraper. grå/mørk grå chert. Rett, kort egg i proksimalenden. Tilnærmet rektangulær. Delvis retusjert sidekant. L. 38 mm. Br. 25 mm. T. 7 mm. X103,75/Y103,78. Overflate.
bk.
Flekkelignende avslag m/bruksspor. Rektangulær form. Lys/mørk grå chert. L. 41 mm. Br. 27 mm. T. 7 mm. X101,74/Y105,52. Overflate.
bl.
Flekkelignende skraper. Lys/mørk grå chert. Konkav egg på ene sidekant. L. 36 mm. Br. 23 mm. T. 8 mm. X104,56/Y101,92. Overflate.
bm.
Avslag (2). Flekkelignende. 1 av grå chert. L. 2 cm. Br. 1 cm. 1 av mørk grå chert. L. 3 cm. Br. 1 cm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
bn.
Avslag (2). 1 av lys/mørk grå, stripet chert, 1 cm. 1 av bergkrystall, 2 cm. X103/Y106. Rute D. Overflate.
bo.
Avslag (8). 2 av hvit chert, ca. 2 cm. 1 av hvit/sort-stripet chert, 2,5 cm. 5 av lys/mørk grå chert, 0,5-2 cm. X103/Y105. Rute B. Overflate.
bp.
Mikroflekke. hvit/mørk grå stripet chert. Rektangulær form. L. 18 mm. Br. 7 mm. T. 2 mm. X103/Y105. Rute B. Overflate.
bq.
Flekke. Lys grå chert. Tilnærmet rektangulær. L. 32 mm. Br. 9 mm. T. 5 mm. X103/Y105. Rute B. Overflate.
br.
Flekkelignende avslag. sort chert. Trekantet form. Slitespor på begge sidekanter. L. 26 mm. Br. 14 mm. T. 4 mm. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
bs.
Avslag (2) av hvit chert. 0,5 cm. X103/Y105. Rute C. Overflate.
bt.
Flekkelignende avslag. grå/mørk grå-stripet chert. L. 34 mm. Br. 17 mm. X101/Y103. Rute B. Overflate.
bu.
Bor. Lys grå chert. Av flekkelignende avslag m/retusjerte sidekanter. L. 19 mm. Br. 10 mm. T. 3 mm. X105,93/Y104,70. Overflate.
bv.
Avslag. Mørk grå finkornet kvartsitt. 2,5 cm. X106/Y102. Rute B. Overflate.
bx.
Skraper. Lys grå chert. Lett konkav egg. Tilnærmet rektangulær. Lett konveks retusj i distalenden. L. 31 mm. Br. 18 mm. T. 10 mm. X104/Y106. Overflate.
by.
Avslag. Lys/mørk grå chert. 1 cm. X104/Y104. Rute B. Overflate.
bz.
Flekkelignende avslag. grå chert. L. 24 mm. Br. 12 mm. T. 7 mm. X101,54/Y105,52. Overflate.
ca.
Flekkelignende avslag. hvit/sort-stripet chert. L. 20 mm. Br. 9 mm. T. 6 mm. X103/Y106. Rute C. Overflate.
cb.
Flekkelignende avslag m/bruksspor. Trekantet form. L. 25 mm. Br. 15 mm. T. 5 mm. X106/Y104. Rute C. Overflate.
cc.
Avslag (2) av lys grå/mørk grå-stripet chert. 0,5 -1 cm. X102/Y103. Rute B. Overflate.
cd.
Flekke. hvit/mørk grå-stripet chert. L. 21 mm. Br. 9 mm. T. 6 mm. Rektangulær. X104,46/Y103,77. Overflate.
ce.
Avslag. Lys grå chert. 1 cm. X104/Y105. Rute B. Overflate.
cf.
Avslag. Lys/mørk grå chert. 3 cm. X105/Y109. Rute D. Overflate.
cg.
Avslag. hvit chert. 0,5 cm. X102/Y105. Rute C. Overflate.
ch.
Mikroflekkelignende avslag. Lys/mørk grå chert. L. 18 mm. Br. 5 mm. T. 3 mm. X102/Y100. Rute C. Lag 1.
ci.
Avslag. grå/mørk grå stripet chert. 2 cm. X102,86/Y103,53. Overflate.
ck.
Avslag. hvit/grønnlig chert. 1 cm. X102/Y104. Rute D. Overflate.
cl.
Flekkekniv/skraper. grå chert. Tilnærmet rektangulær form. Rett, steil egg på ene sidekant. L. 42 mm. Br. 23 mm. T. 10 mm. X109/Y101. Rute C. Overflate.
cm.
Avslag m/retusj. Lys/mørk grå chert. 3 cm. X98/Y112. Rute B. Overflate.
cn.
Fragment av mikroflekke. Distalende. L. 15 mm. Br. 7 mm. T. 3 mm. X103,76/Y104,47. Overflate.
co.
Stikkel. hvit chert. Midtstikkel. Retusjert sidekant og distalende. X106/Y106. Rute B. Overflate.
cp.
Flekkelignende avslag m/bruksspor. grå/mørk grå, rødlig chert. L. 50 mm. Br. 20 mm. T. 9 mm. X105,02/Y106,08. Overflate.
cq.
Flekkelignende avslag m/bruksspor og retusj. grå chert. Mulig skraper, m/egg 10 mm. L. 28 mm. Br. 11 mm. T. 5 mm. X102/Y106. Rute B. Overflate.
cr.
Mikroflekke. grå chert. L. 25 mm. Br. 6 mm. T. 6 mm. X103,84/Y105,44. Overflate.
cs.
Avslag m/bruksspor. Lys/mørk grå chert. 4 cm. X105/Y109. Rute D. Overflate.
ct.
Fragment av mikroflekke, m/bruksspor. sort chert. L. 13 mm. Br. 6 mm. T. 3 mm. X104,81/Y106,40. Overflate.
cu.
Avslag. grå/mørk grå chert. 4 cm. X106/Y106. Rute C. Overflate.
cv.
Flekkekniv/-skraper. grå/lys grå chert. Rett steil egg. L. 40 mm. Br. 22 mm. T. 8 mm. X102,30/Y105,67. Overflate.
cw.
Avslag (2). 1 av mørk grå, grovkornet kvartsitt, 1 cm. 1 av lys grå, finkornet kvartsitt, 1 cm. X104/Y107. Overflate.
cx.
Avslag. Lys/mørk grå chert. 1 cm. X104,02/Y105,71. Overflate.
cy.
Avslag. hvit/mørk grå chert. X100/Y101. Rute B. Overflate.
cz.
Avslag (2). 1 av mørk grå/lys chert, 2 cm. 1 av lys grå chert, 0,5 cm. X105/Y104. Rute C. Overflate.
da.
Avslag (21). 5 av hvit chert; 4 stk. 0,5 cm, 1 stk. 2 cm. 6 av lys grå/hvit chert, 0,5 cm. 3 av grå chert, 0,5-1cm. 3 av lys grå/mørk grå chert, 0,5-1 cm. 2 av lys grå, finkornet kvartsitt, 0,5 cm. 1 av mørk grå chert, 0,5 cm. 1 av bergkrystall, 1 cm. X103/Y105. Rute A. Lag 3.
db.
Flekkekniv/ skraper. Lys-/mørk grå chert. Rett/lett konveks egg. L. 29 mm. Br. 13 mm. T. 4 mm. X101,97/Y104,93. Overflate.
dc.
Flekkelignende avslag. hvit/fiolett-stripet chert. M/bruksspor. X102/Y105. Løsfunn. Overflate.
dd.
Avslag (3). 1 av hvit chert, 1 cm. 1 av hvit/sort chert, 1 cm. 1 av lys/mørk grå chert, 1 cm. X102/Y105. Rute C. Overflate.