Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

Ts. 10190.
Steds/gårdsnavn: Storvågan. Kommune: Vågan k. Fylke: Nld. Funnforhold: Utgraving av middelalderlig
bygninger. År: 1994. Andre opplysninger: Reservert av R. Bertelsen. Katalog foreligger ikke. Pr. 22/01-03 er det kommet informasjon om at det arbeides med å katalogisere funnene på dette ts.nummeret.