Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

1766.
En Del udskaaret Træverk, Levninger af en gammel Vaaningsbygning
paa Gavelstad i Lardals Pgd., Jarlsbergs Fgd., Jarlsbergs og Laurvigs Amt, -
bestaaende af tvende Par Sidestolper til Døre med tilhørende Buer, et Par stærkt udskaarne Sideplanker til en Dørindgang, og en lav hvælvet Dørplade med Plads for Slaa, og som har været og tildels endnu er beslagen med store fladhovedede Nagler af Jern af samme Slags som No. 1503.