Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

26936.
Funn fra vikingetiden fra Nordre Tråstad (gnr. 53, bnr. 1), Vinger pgd., Hedmark.
a.
To ovale spenner av bronse med sterkt oppløste gripedyrsmotiver. Spennene er støpt i ett stykke og indelt i felter, der nevnte motiver fins ornert. Den ene er fragmentarisk, den andre spennen er tålig bra konservert. Lengde 10 cm.
b.
Likearmet spenne av bronse som Vikingetidens Smykker, fig. 64. Bra konservert. Lengde 13,4 cm.
c.
Sterkt forrustet og fragmentarisk vevskje av jern. Nåv. lengde ca. 64 cm.
d.
Fragmentarisk og sterkt forrustet sigd av jern. Nåv. kordelengde ca. 20 cm.
e.
Ubestemmellig jernfragment.
f.
Håndleddring av bronse av alminnelig vikingetids form, smalest på begge sidene og bredest midt på. Stykket er såpass forvitret at ingen ornamenter kan skjelnes.
g.
To runde, flattrykte perler av glass og en cylinderformet perle av leire med malte ornamenter i grønn og mørk brun farge. Selve perlen er lys brun. Inne i bærehullet sitter resten av snoren.
h.
En del tøyrester.
i.
Tre forrustete, fragmentariske spiker av jern.
j.
Stykke av foringen av en blester.
k.
En del beinstomper.
l.
Et par beter trekull.
F. ble gjort nær Glommas vestre bredd på et flatt jorde under Krigsskolens øvelser. Innsendt av kaptein L.G. Bryhn.