NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

19.
Økseblad av jern av hovedform som R. 558, men med tapformet forlængede fliker paa begge sider av skafthullet og uten hammerformet fortykkelse bak dette. Vistnok noget yngre end vikingetiden. C. 14,5 cm. langt, knapt 9 cm. bredt over eggen og kun 2 cm. over halsen. F. ved pløining paa Johannesvollen, sæter under Kuraasen, i Molingdalen syd for Aursunden, Røros pgd (matr.nr. 1640000190000). Ved fundet var endnu noget av skaftet i behold. I nærheten og like ved sæterhusene skal ligge en liten haug. Gjennem Molingdalen gik der en gammel færdselsvei over til Guldalen. Gave fra gaardbruker Ole Sandkjernan (11538).