Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

851.
Et Sværd af Jern; den hele Længde 1 Al. 201/2 T.; Hæftet for sig: 91/2 T., og det egentlige Haandfang 7 Tr.; Knappen rund og fra Siderne fladtrykt; Pærerpladen næsten 6 Tr. lang, flad, bredere i begge Ender end paa Midten; Klingen tveegget, med en Fordybning langs Midten indtil omtrent halvveis for oven; noget tilspidset mod Enden. Sværdet kan ifølge sin Størrelse og Form antages at have været brugt til at hugge med begge Hænder. Det er meget vel konserveret paa det nær, at Bedækningen er borte af Haandfanget. Det er rimeligvis fra Slutningen af Hedenskabet eller og fra Kristendommens første Tider. Fundet i Jorden paa Gaarden Rognstad i Øjer omtrent 1/4 Mil fra Præstegaarden paa hin Side Elven.