Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

1568.
Et Skjold af Træ, med Jernbeslag, der danne Forziringer, Jernbule paa Midten, der dækker over Haandfanget, og Jernindfatning om Randen; cirkelrundt, 14 Tr. i Gjennemsnit; forresten ganske af samme Slags som No. 954;
har været bevaret paa Omlid i Valle Prgd. Raabygdelagets Fogderi.