Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

33448.
Funn fra middelalderen og nyere tid fra MINDETS TOMT, KLEMENS GT. 2, OSLO. Fremkommet ved Riksantikvarens arkeologiske undersøkelse 1971 ved antikvar Hans Emil Lidén.
Se egen funnprotokoll. Gjenstandene er katalogisert som G. 3189 - G. 6512.