Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

Ts. 10771. Tilvnr: 1976/87.
Jnr: 953/77/57131. Grovdatering: Yngre jernalder. Funnkategori:
Gravfunn. Steds/gårdsnavn: Lekanger. Gnr./brnr: 71/2. Kommune: Gildeskål. Fylke: Nordland. Innsendt av: Lars Steinsvik (utgravning) Tromsø Museum. År: 1976.
Gjenstand, kort beskrivelse: Beinmateriale. Beinmateriale, skjelettdeler (se kommentar på 10771 az).
a.
Beinfragment, fugl. L: 4.53 cm, B: 0.74 cm. Funn nr. 3. Innenfor båt. Niv.nr.a. 47.
b.
Bein, helt lårbein. L: 2.60 cm, B: 0.47 cm. Funn nr. 9. Kvadrant nr. VI. NV hjørne, niv.nr. 30.
c.
Jernnagle (bare hode). L: 1.69 cm. B: 2.50 cm. Funn nr. 74. Niv.nr. 30.
d.
Beinfragment (5 stk). L: 4.14 cm, B: 0.76 cm. Funn nr. 36. Kvadrant nr. III, nivå 1, niv.nr. 11 & 12.
e.
Beinfragment (4 stk, bla 2 hele lårbein). L: 7.27 cm, B: 1.24 cm/L: 2,49 cm, B: 0.50 cm. Funn nr. 39. Kvadrant nr. I, nivå 2, niv. Nr. 18, 19, 20 & 21.
f.
Beinfragment (2 stk). L: 4.92 cm, B: 1.27 cm. Funn nr. 41. Kvadrant IV, nivå 2, niv.nr. 33.
g.
Jernnagle (med treflate). B: 2.96 cm. Funn nr. 42. Kvadrant IV, nivå 2, niv.nr. 34.
h.
Beinfragment. Funn nr. 44. Kvadrant IV, nivå 2, niv.nr. 36.
i.
Jernfragmenter, 6 stk, uten funn nr. Kvadrant IV, nivå 2.
j.
Jernnagle, hode & ro og noe tre. L: 4.00 cm, diam. (hode): 2.00 cm, B (stang): 0.81 cm, B (bord): ca 1.6 cm. Fnr. 49, kvadrant ukjent, niv.nr.2.
k.
Jernnagle, stang. L: 1.62, B: 0.75. Funn nr. 30, kvadrant II, nivå 2c, niv.nr. 1.
l.
Jernnagle, hode og ro og noe tre. L: 3.48 cm, diam. (hode): 1.35 cm (stang): 0.51 cm, b (bord): ca 1.6 cm. Funn nr. 52, ukjent kvadrant, niv. Nr. 5.
m.
Jernnagle, hode og ro og noe tre, ro knekt i to. L: 3.22 cm, diam (hode): 1.52 cm., b (stang): 0.70 cm, b (bord): 3.38 cm. Funn nr. 53, ukjent kvadrant, niv.nr. 6.
n.
Jernnagle, hode og ro, hode knekt i to. L: 2.72 cm, B (stang): 0.55, B (bord): 1.66 cm. Funn nr. 54, ukjent kvadrant, niv. nr. 7.
o.
Jernnagle, hode med noe tre. Diam. (hode): 1.58 cm. Funn nr. 55, ukjent kvadrant, niv.nr. 8.
p.
Jernnagle, ro med stang og noe tre, ro knekt i to. B (stang): 0.66 cm. Funn nr. 56, ukjent kvadrant, niv. Nr. 9.
q.
Jernnagle, hode med stang og noe tre. L: 5.04 cm, diam. (hode): 1.79 cm, B (stang): 0.80 cm. Funn nr. 61, kvadrant ukjent, niv. nr. 14.
r.
Jernnagler, 2 stk, ett fragmentert, det andre med hode og ro og noe tre. L: 5.46 cm, B (stang): 0.66 cm, B (bord): 3.86 cm. Funn nr. 64, kvadrant ukjent, niv.nr. 17.
s.
Jernnagler, 2 stk, 3 fragmenter. Begge med hode, ro og noe tre. Første: L: 4.57 cm, diam (hode): 2.05 cm, B (stang): 0.45 cm, B (bord): 3.11 cm, Andre: L: 4.38 cm, diam (hode): 1.59 cm, B (stang): 0.60 cm, B (bord): 3.38 cm. Funn nr. 65, kvadrant ukjent, niv. nr. 18.
t.
Jernnagle, hode, ro og noe tre. L: 2.57 cm, diam (hode): 1.65 cm, B (stang): 0.67 cm, B (bord): 1.62 cm. Funn nr. 72. Kvadrant ukjent, niv. nr. 28.
u.
Jernnagle, hode, ro og noe tre, stang brukket i to. Diam (hode): 1.69 cm, B (stang): 0.73 cm. Funn nr. 75, kvadrant ukjent, niv. nr. 31.
v.
Bein fra fugl. Funn nr. 77, niv.nr. 33, kvadrant ukjent.
w.
Jernnagle, hode, ro og litt tre. L: 3.08 cm, diam (hode): 2.30 cm, B (stang): 0.77 cm, B (bord): 1.39 cm. Funn nr. 78, niv.nr. 35, kvadrant ukjent.
x.
Jernnagle, hode, ro og tre. Diam (hode): 1.73 cm, B (stang)0.59 cm. Funn nr. 79, niv.nr. 36. kvadrant ukjent.
y.
Jernnagle, hode, ro og noe tre, brukket i stanga. Diam (hode): 1.59 cm, B (stang): 0.49 cm. Funn nr. 80, niv. nr. 37, kvadrant ukjent.
z.
Jernnagle, hode, ro og noe tre. L: 3.92 cm, diam (hode): 1.89 cm, B (stang): 0.58 cm, B (bord): 2.31 cm. Funn nr. 82, niv.nr. 39, kvadrant ukjent.
aa.
Jernnagle, med hode, ro og noe tre. L: 3.68 cm, diam (hode): 1.90 cm, B (stang): 0.65 cm, B (bord): 3.02 cm. Funn nr. 83, niv.nr. 40, ukjent kvadrant.
ab.
Jernnagle, med hode, stang og noe tre. Diam (hode): 1.78 cm, B (stang): 0.63 cm. Funn nr. 85, niv. nr. 42, ukjent kvadrant.
ac.
Jernnagle, med hode, og tre. Diam (hode): 2.34 cm. Funn nr. 86, niv. nr. 43, ukjent kvadrant.
ad.
Jernnagle, 4 fragmenter. B (stang): 0.87 cm. Funn nr. 87, niv. nr. 44, ukjent kvadrant.
ae.
Jernnagle, med hode, stang og noe tre, hode delt i to. Diam (hode): 1.87 cm, B (stang): 0.72 cm. Funn nr. 88, niv. nr 45, ukjent kvadrant.
af.
Jernnagle, hode, stang og noe tre. Diam (hode): 1.64 cm, B (stang): 0.77 cm. Funn nr. 89. Niv. nr. 46. Ukjent kvadrant.
ag.
Jernnagle, hode, ro og mye tre. L: 2.38 cm, diam (hode): 2.09 cm, B (bord): 1.60 cm. Funn nr. 93, kvadrant ukjent.
ah.
Jernnagle, hode, ro og mye tre, ro brukket i to. L: 2.80 cm, diam (hode): 1.67 cm, B (bord): 1.90 cm. Funn nr. 94, niv nr. 56, ukjent kvadrant.
ai.
Jernnagle, hode, ro og noe tre. L: 4.03 cm, diam (hode): 1.84 cm, B (stang): 0.76 cm, B (bord): 2.78 cm. Funn nr. 91, niv nr. 48, ukjent kvadrant.
aj.
Jernnagle, hode, ro og noe tre. L: 3.82, cm, diam (hode): 1.60 cm, B (stang): 0.56 cm, B (bord): 2.69 cm. Funn nr. 95, niv nr. 57, ukjent kvadrant.
ak.
Jernnagler, 2 stk, begge med hode, ro og mye tre. Første: L: 3.31 cm, diam (hode): 1.81 cm, B (bord): 1.85 cm; Andre: L. 26 cm, diam (hode): 1.73 cm, B (stang): 0.68 cm, B (bord): 2.02 cm. Funn nr. 97, niv nr. 59, ukjent kvadrant.
al.
Jernnagle, hode, ro og noe tre. L: 3.39 cm, diam (hode): 1.83 cm, B (Bord): 2.62 cm, B (stang): 0.61 cm. Funn nr. 98, niv nr. 69, ukjent kvadrant.
am.
Jernnagle, hode, stang og noe tre. L: 5.18 cm, diam (hode): 1.80 cm, B (stang): 0.70 cm. Funn nr. 99, niv nr. 61, ukjent kvadrant.
an.
Jernnagle, 4 fragmenter. Diam (hode): 1.70 cm, B (stang): 0.69 cm. Funn nr. 100, løsfunn.
ao.
Bein, 2 fragmenter. Funn nr. 101, niv nr. 5 (langhaug).
ap.
Beinfragment. Funn nr 102, niv nr. 3.
aq.
Jernnagle, 2 fragmenter, den ene stang med noe tre. L: 4.52 cm, B (stang): 0.48 cm. Funn nr 104.
ar.
Jernnagle, 2 fragmenter, ene stang med noe tre. L: 2. 03 cm, B (stang): 0.49 cm. Funn nr. 106.
as.
Jernnagle, 8 fragmenter, ene stang og ro (?), med noe tre. L: 4.50 cm, B (stang): 0.69 cm. Funn nr. 107.
at.
Jernnagle, hode med noe tre. L: 1.63 cm, diam (hode): 1.43 cm. Funn nr 109.
au.
Jernnagle, ro og stang med noe tre. L: 2.98 cm, B (stang): 0.83 cm, B (bord): 1.89 cm. Funn nr. 110.
av.
Jernnagle, 3 fragmenter. Diam (hode): 2.02 cm, B (stang): 0.58 cm. Funn nr. 111.
aw.
Jernnagle, 2 fragmenter: ro med noe tre; hode. Diam (hode): 1.88 cm, B (stang): 0.64 cm. Funn nr 112.
ax.
Jernnagle, hode og mye tre. Diam (hode): 1.48 cm. Funn nr 113.
ay.
Jernnagle, fragmenter, to hoder, tre stenger og noe tre. Funn nr 119.
az.
Menneskeskjelett, 13 mindre fragmenter. Funn nr 120. Deler av dette fnr er sendt til anatomisk institutt. (Representerer dette 10771 a?).
ba.
Jern, 2 biter, den ene festet i tre, langsgående som en kniv. L: 8.30 cm, B: 2.14 cm. Funn nr. 121.
bb.
Jernnagle, hode og mye tre. Diam (hode): 1.70 cm. Fnr. 128.
bc.
Spillebrikker, 2 stk, av bein, halvkuleformet, den ene med spiss på toppen, den andre noe skadet topp. Diameter: 2.7 cm. Funn nr. 47. Kvadrant III. Niv.nr. 12.
bd.
Jernnagle med trerester. L: 2.5 cm, diam. (hode): 1,2 cm. Funn nr. 84, niv.nr. 41.
be.
Jernnagle med trerester. L: 3 cm, diam (hode): 1,5 cm. Funn nr. 25, niv. nr. 21. Kvadrant IV.
bf.
Jernnagle, med noe trerester. L: 3 cm, diameter (hode): 2 cm. Funn nr. 12, niv. nr. 22, kvadrant II.
bg.
Jernnagle med trerester. L: 3 cm, diameter (hode): 1,8 cm. Funn nr. 1, kvadrant IV.
FUNNFORHOLD: Gjenstander ad a - am er fra Rundhaugen, mens ao-bb er fra Langhaugen, gjenstand an er et løsfunn. INNSENDT AV: Lars Steinsvik (utgravning), Tromsø Museum. År: 1976. ANDRE OPPLYSNINGER: Katalog fra a-bb er utført av Lars Steinsvik. Under denne katalogisering ble ikke alle funnene funnet. Ved magasinrevisjon 2003 ble de manglende funnene gjenfunnet og katalogisert av Monica Kristin Hansen og Kristine Orestad Sørgaard.