Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

Ts. 9655. Tilv.nr. 1992/61.
Jnr. 173/92. Nyere tid,
gammetuft. Rundbugt., gnr. 9, brnr. 22, Alta kommune, Finnmark fylke.
a.
Fragment av jerngjenstand 2 x 1 cm. X95,16. Y100,24. Lag 5.
b.
Fiskebein, fragment. X196. Y101. Rute b. Lag 4.
c.
Nagle av jern, rundt hode. X96,20. Y98,25. Lag 4.
d.
Bearbeidet bein, lengde 5,2 cm, bredde 0,7 cm. X93. Y101. Rute c. Topp lag 1.
e.
Jernkniv, ca. 1cm av spiss brukket av. Total lengde ca. 12 cm, bredde 2,5 cm. X98,70. Y99,90. Lag 6.
f.
Jerngjenstand, fragmentert, tynn uregelmessig plate. X98,97. Y97,20. Lag 3.
g.
Bearbeidet tre, lengde 6,3 cm, bredde 1,1 cm, spisset i ene enden. X97,37. Y101,49. Lag 3.
h.
Bearbeidet tregjenstand. Lengde 8,4 cm, bredde 2,1 cm. Spisset i ene enden. Rund. X96,60. Y96,17. Lag 6.
i.
Tann, svært fragmentert. X97,86. Y98,63. Lag 6.
k.
Bearbeidet tregjenstand. Lengde 10,4, bredde 2,2, tykkelse 1,2. X95,45. Y100,30. Lag 6.
l.
Bearbeidet tregjenstand. Rund, spisset i en ende. Lengde 4,1 cm, bredde 1,3 cm. X96,75. Y96,15. Lag 6.
m.
Bearbeidet tregjenstand. Rundaktig, spisset i begge ender. Lengde 5,2, bredde 1,2 cm. X97,34. Y101,45. Lag 5.
n.
Bearbeidet tregjenstand. Spisset i begge ender. Lengde 12,5, bredde 1,2. X96,90. Y101,32. Lag 5.
o.
Bearbeidet tregjenstand. Spisset i en ende. Lengde 3,9, bredde 0,5. X97,50. Y101,38. Lag 5.
p.
Tre, muligens bearbeidet. Lengde 6 cm, bredde 1,2 cm. X96,86. Y101,22. Lag 5.
q.
Bearbeidet tregjenstand. Lengde 7,4, bredde 1,2 cm. X96,86. Y11,22. Lag 5.
r.
Krittpipehode. Ca. 2 cm munnstykke. Fot m/fabrikkmerke - et hjerte. Fra fot og til topp av pipehode en svak rand. Fabrikkmerket på begge sider av foten. X99,50. Y99,50. Lag 6. Trolig 1650-1700 tallet.
s.
Bearbeidet tregjenstand. Lengde 12,2, bredde 2,3, tykkelse 1,0. X96,05. Y101,17. Lag 5.
t.
Trestykke. Lengde 23,5 cm, bredde 4 cm, tykkelse 1,0. X97,20. Y101,40-63. Lag 5.
u.
Tregjenstand. Lengde 22 cm, bredde 7,3 cm, tykkelse ca. 3 cm. Rundet i den ene enden, i samme enden ca. 12 cm lang "uthuling", 4 cm brei. Hull tvers gjennom 2 x 5 cm. X97,50. Y101,55. Lag 5.
v.
Never prøve. X96,55-99. Y101,25-30. Lag 5.
w.
Tregjenstand, fragmentert. Lengde totalt ca. 17 cm, bredde 1,2 cm. Spisset i begge ender. X97,48. Y101,60. Lag 8.
x.
Trekull prøve. X96,70. Y99,35. Z21,19. Lag 5.
y.
Trekull prøve. X96,25-50. Y100,20-60. Z21,12. Lag 5.
z.
Trekull prøve. X95,50-96,54. Y100,90-101,10. Z21,07. Lag 5.
aa.
Jernangel m/hode i begge ender. Lengde 5,3 cm. Lag 4.
Funnet under utgraving av gammetuft, mellom Eidones og Storsandnes i Langfjorden. Innsendt av Karin Tansem, 1992.