Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

Ts. 9656. Tilv.nr. 1992/61.
Jnr. 173/92. Nyere tid,
fjøstuft. Rundbugt., gnr. 9, brnr. 22, Alta kommune, Finnmark fylke.
a.
Jernspiker, 3 stk., skadet, 3,5-5 cm. Opprenskingslag.
b.
Tegl, 3 biter. Lag 1.
c.
Bein, 8 stk., lag 1.
d.
Jernnagle(?), 1 stk., 19 cm. Lag 1.
e.
Jernspiker, 6 stk., 5-11 cm. Lag 2.
f.
Bein, 37 stk., mest fisk, delvis brent. Lag 2.
g.
Jernspiker, 4 stk., 8-15 cm. Lag 3.
h.
Bein, 4 stk., lag 3.
i.
Jernspiker, 4 stk., 6-3 cm. Lag 3.
k.
Jerngjenstand, 1 stk., 18 cm lang, 3,5 cm bred, 1,7 cm tykk. Lag 3.
l.
Bein, 1 stk., lag 3.
m.
Tegl, 2 biter, lag 4.
n.
Jernspiker, 5 stk., 3,5-7 cm. Lag 4.
o.
Jernspiker, 2 stk., 6 cm. Lag 5.
p.
Jernspiker, 1 stk., 14,5 cm. Lag 5.
q.
Glass, fra vindu, 2, 4 x 3 cm og 3,5 x 0,7 cm. Lag 6.
r.
Bein, kjeve. Lag 6.
s.
jernbiter, 6 stk.. Lag 6.
t.
Jernspiker, 2,7 cm lang. Lag 6.
u.
Tegl, 1 bit. Lag 6.
v.
Jerngjenstand, 3,7 cm bred, 4,4 lang, 1,6 tykk. Lag 3.
w.
jernbiter, flate. 4 stk. 3 cm-1 cm. Lag 1.
x.
Jernbiter. 12 stk. Lag 1.
y.
Jernspiker. 29 stk. Lag 1.
z.
Keramikk. Lengde 5,4 cm, bredde 2,8. Fra fat. Hvit glasur. Lag 1.
aa.
Nagle m/hode i begge ender. 6,3 cm lang. Lag 1.
Prøvestikk i fjøstuft, nedbrent i 1944. Alfred Nilsen, sønn av grunneier Inger Nilsen, mente prøvestikket var lagt der kjelleren skulle ha vært. Mellom Eidsnes og Storsandnes i Langfjorden. Innsendt av Karin Tansem, 1992.