Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11060 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : brakteat

Form : D-type med riflet tråd langs randen og hempe. Denne dannes av et tjukt rør med 3 vulster|Midtfeltets mønster fins omtrent identisk, men nok utført med annet stempel, på en brakteat fra Holte, Strand p, Rog., avb. bl. a. Mackeprang pl. 20 fig. 5. Fig. 6|sml. Mogens B. Mackeprang: De nordiske Guldbrakteater pl. 12 fig. 6, o. a

Material : gull

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Etne

MunicipalityNo : 1211

CadastralName : Grindheim

CadastralNo : 75

Description : Brakteat av D-type med riflet tråd langs randen og hempe. Denne dannes av et tjukt rør med 3 vulster. Flettet gulltråd mellom vulstene og spiralbord i filigran på midtvulsten, sml. Mogens B. Mackeprang: De nordiske Guldbrakteater pl. 12 fig. 6, o. a. I trekantfeltet under hempen et relieffdyr med filigran. Mønstret i midtfeltet dannes av 2 dyr i god og klar tegning, borden av 7 dyrefigurer. Brakteaten har en sprekk til høyre under hempen og langs høyre kant av trekantfeltet, men er ellers hel. Diameter 6,5-6,6 cm, vekt 18,022 g. Midtfeltets mønster fins omtrent identisk, men nok utført med annet stempel, på en brakteat fra Holte, Strand p, Rog., avb. bl. a. Mackeprang pl. 20 fig. 5. Fig. 6

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Skare, Svein

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.