Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11272 (Katalogtekst)

Artefact : skår/gryte

Form : som Shetelig: Kar av kleberstein, Oldt. II fig. 15, men forholdsvis videre

Material : kleber

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Etne

MunicipalityNo : 1211

CadastralName : Sævareid Nedre

CadastralNo : 117

FindCategory : boplassfunn.hustuft

Description : Gryte av kleberstein, som Shetelig: Kar av kleberstein, Oldt. II fig. 15, men forholdsvis videre, under munningen er et ca. 4 cm breitt, lett innsvinget bånd med en kraftigere, innrundet avsats og markert knekk mot buken. Munningsranden er tverrskåret, overflaten pent pusset og glatt, særlig på innsiden, som har et brunt belegg, sikkert av rustvatn. Sammenlimt av skår, et lite stykke ved randen mangler, ellers komplett. Diameter over munningen 22,5-23 cm, over bukknekken 24,5-24,8 cm, 12,5 cm høg. Fig. 12.BBB3 Funnet høsten 1957 på Sævareid, Åkra s, Skånevik p, Hordaland, gnr. 86, bnr. 1, 10-15 tommer djupt i kolblandet jord i en grøft ca. 20 m, NNV for huset, der det skal ha vært en gammel hustuft. Gave fra Erik E. Sævareid, Kyrping, ved Lavik

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Skare, Svein

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.