Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11575 (Katalogtekst)

Artefact : kar

Form : som Bøe: Jernalderens keramikk fig. 286|Spannformet

Material : leire

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Haram

MunicipalityNo : 1534

CadastralName : Ringstad (RINGSTAD)

CadastralNo : 83

PropertyNo : 2

Period : folkevandringstid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 149804 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Folkevandringstids gravfunn (?) fra Ringstad, Vatne s. Skodje p., Sunnmøre, gnr. 83, bnr. 2. Spannformet leirkar som Bøe: Jernalderens keramikk fig. 286. Godset er tynt, lyst gulbrunt og sterkt asbestblandet. Det har en øvre horisontal dekor av samme karakter som på typeeksemplaret, en rekke doble pinninntrykk på en ribbe, mellom tredoble følgelinjer like oppunder randen. Halve karveggen har tilsvarende vertikalstilt dekor helt til bunns. Den resterende del av veggen er delt i fire ca. 5 cm brede felt, hvorav tre har seks horisontalstilte rekker med skråstrek mellom tredoble følgelinjer. Hver av feltene er adskilt av tredoble vertikale følgelinjer. Det tredje feltet har to vertikalstilte rekker av skråstrek mellom følgelinjer og den horisontale dekoren er her doble pinninntrykk. En horisontal følgelinje avslutter dekoren ved overgangen bunn-karvegg. Karet er 12,8 cm høyt, ca. 0,4 cm tykt, 15 cm i ytre diameter ved randen og 10 cm i diameter over bunnen. Karet var helt da det ble funnet, men nå mangler litt av karveggen. Funnet på Ringstad, Vatne s. Skodje p., Sunnmøre, gnr. 83, bnr. 2. Det kom for dagen under nyrydding av ei øyr ved gardens naust, under en stor helle, ca. 1 X 0,50 X 0,07 m som lå 50 m SØ for naustet og 30 m N for bekken. Karet som var fylt med rødfarget sand sto i kull og sand med litt stein rundt. Det var ingen merker etter kiste. Ca. 50 m N for funnstedet skal det ha ligget en haug. Opplysningene er innhentet på stedet av P. Fett. Gave fra Jon Midtbø, Hellandshamn

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Olsen, Ann-Mari

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.