Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11787 (Katalogtekst)

Artefact : tverrøks

Form : Jevn overgang til eggslipning. Ujevnt firsidig tverrsnitt på eggpartiet og tilnærmet rundt ved nakken|tverr|nær i form med fig. 53 hos H. Gjessing: Rog. st.a.

Material : bergart

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Giske

MunicipalityNo : 1532

CadastralName : Valderhaug

CadastralNo : 183

Description : Liten ujevnt formet tverrøks av grå bergart nær i form med fig. 53 hos H. Gjessing: Rog. st.a. Den er prikkhogd og glattslipt, men har enkelte grovere hoggespor på sidekantene og nakken. Jevn overgang til eggslipning. Ujevnt firsidig tverrsnitt på eggpartiet og tilnærmet rundt ved nakken. Lengde 9,1 cm, største bredde 3,4 cm, største tykkelse 2,6 cm. Funnet på "Hartun" av Valderhaug, Giske s. Borgund p., Sunnmøre, gnr. 183, bnr. 295, ved tomtegravning i 1963. Øksa stakk ut av tomtas østre vegg i ca. 50 cm's dybde i sandblandet jord. Funnplassen ligger på den nederste strandterrassen ca. 200 m fra sjøen. Like bak funnstedet stikker fjellet 2 m opp i dagen i en lengde av ca. 100 m orientert NØ-SV. Gave fra Malvin Fauske ved Jenny-Rita Næss

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Olsen, Ann-Mari

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.