Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11805 (Katalogtekst)

Artefact : celt

Form : type som C la hos E. Baudou: Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronsezeit im Nordischen Kreis, sml. s. 23 og Taf. V

Material : bronse

County : Rogaland

CountyNo : 11

Municipality : Vindafjord

MunicipalityNo : 1160

CadastralName : Hiksdal

CadastralNo : 274

Period : yngre bronsealder

Description : Celt av bronse av type som C la hos E. Baudou: Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronsezeit im Nordischen Kreis, sml. s. 23 og Taf. V. Den har tre horisontale munningsriller og nærmest rette sidekanter med svakt utsvungen egg. Ingen skaftstøtter innvendig. De øvre 6 cm av eggflaten har innstøpt et flettverksmønster av rombiske ruter som har opphøyde lister som avgrensing. Rutene har ujevn form og størrelse, men har stort sett ca. 4 mm lange sider på en sideflate og ca. 6 mm lange sider på motsatt sideflate. Munningsrand og øvre del av holken mangler på en sidekant. Lengde 11,3 cm. Bredde ved eggen 3,8 cm og på midten 3,3 cm. Funnet på Hiksdal, Ølen s. og p., Hordaland, (gnr. 74, bnr. 3) ved pløyning av et nybrott i ei myr ved lokaliteten "Knattahaugane" ca. 40 m Ø for våningshuset, 2 m S for gardsvegen og ca. 40 m V for offentlig veg. Midt på myra lå en haug som var 2 m i tverrmål og 1,5 m høg og midt inne i denne en kulerund stein som var ca. 1 m i tverrmål. Steinen ble sprengt, og året etter ble celten funnet i jorda på samme sted som haugen hadde vært. Opplysninger ved finneren, Einar Dørheim, ved lensmannen i Ølen, Roald Endresen. Gave fra finneren

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Svein Skare

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.