Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B1787 (Katalogtekst)

Artefact : Redskaber

Form : Kileformede

Material : sandstein/skifer

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Bergen

MunicipalityNo : 1201

CadastralName : Åstveit (Åsane)

CadastralNo : 209

LocationId : 113863 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Kileformede Redskaber af løs gul Sandsten, i Almindelighed raat tildannede og som det synes af et lidet stærkt eller tjenligt Materiale; de ere fundne til forskjellige Tider i en Sandbanke, som ligger ved Udløbet af en liden Elv paa Gaarden Astvet i Aasene S., Hammers Pgd., No. 1790 er kun 2 1/2 Tom. lang, men bedre formet end de andre, bestaar ogsaa af et bedre Materiale - nemlig af Skifer og har alle de "arktiske" meiselformede Redskabers Kjendemærker. Fig. 1790.(Tilføyelse: Hit også B 2283.)

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Olsen, Ann-Mari

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.