Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B3170 (Katalogtekst)

Artefact : Ringspænde

Form : Ringen er oval|ligner meget Fig. 26 i Aarb. 1867 og Fig. 25 i Aarsb. 1872 men er meget sirligere, og maa henføres til samme Klasse, som B. M. No. 454 fra Vambheim i Ulvik og 1471 fra Veø|Ring

Material : bronse

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Luster

MunicipalityNo : 1426

CadastralName : Melheim

CadastralNo : 113

FindCategory : gravfunn

Description : Ringspænde af Bronce (fig. 39), f. i en rund Gravhaug paa Melheim i Hafslo Pgd., nordre Bergenhus Amt. Ringen er oval, 0,072 m. i største ydre Tværsnit og 0,062 i mindste. Dens egen Bredde er 0,009. Undersiden er svagt afrundet, Oversiden skraanes jevnt til begge Sider, og langs Midtryggen gaar to Rækker smaa indstemplede Triangler. Trianglerne i den ene Række staar med Toppunkterne vendte mod Toppunkterne i den anden Række. Langs Ringens begge Sider er en Række eller Kreds af større forsænkede Triangler med tre runde ophøiede Punkter i hvert. Ringen har en 0,005 bred Aabning paa den ene Bredside, og paa hver Ende er en firsidet Knop med skraa afskaarne Hjørner og med fire høie runde Tapper paa Oversiden. En lignende Knop er anbragt ligeoverfor Aabningen, og en paa hver Side, hvor Ringen har sin største Bredde. Naalen er rund med fladt Hovedstykke, der i en enkelt Spiral er bøiet omkring Ringen. Den mangler Od, og naar kun til midt i Ringens Aabning. Spænden er uden Sidestykke i Samlingen, ligner meget Fig. 26 i Aarb. 1867 og Fig. 25 i Aarsb. 1872 men er meget sirligere, og maa henføres til samme Klasse, som B. M. No. 454 fra Vambheim i Ulvik og 1471 fra Veø, altsaa til de fra Landene paa den anden Side af Nordsøen hjemførte Smykker. I Edinburghmuseets Katalog S. 84 er afbildet et næsten tilsvarende Stykke. Forresten har Smykket ogsaa megen Lighed med estlandskliflandske Ringspænder. Gravhaugen var opført omkring en stor jordfast Sten; ved Siden af denne var lagt tre store Heller efter hverandre paa tværs. Tilsammen dækkede disse tre Heller over en, omtr. 2 m. lang Strækning, og under dem fandtes forskjellige Jernvaaben samt Spænden og "et ubrændt Armben". (Cfr. det i 1876 til Museet indkomne Gravfund No. 3106-3119 fra Dale i ytre Holmedal). Hvad som er bevaret af disse Jernsager og noget nærmere Oplysning om Gravgodsets Ordning er lovet af Spændens Finder og Giver, Gaardbruger Jens C. Melheim

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Skare, Svein

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.