Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B3266 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : spenne

Material : bronse

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Giske

MunicipalityNo : 1532

CadastralName : Giskegjerdet

CadastralNo : 130

Period : romertid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 64097 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Bøileformet Spænde af Bronce med Sølvprydelser. Den temmelig brede Plade, der dækker Spiralen, er belagt med en tynd Sølvplade, hvori drevne Ornamenter: tætte Linier med mod hverandre stillede Skraahak. Bøilen er firesidet med en høi Tværkam hvorpaa to glatte halvrunde Baand. Af Spiralen og Naalen er intet tilbage, ligesom Spidsen med Naaleskeden maa være afbrudt før Nedlægningen. Spænden er Parstykke til den i 1871 fra samme Sted indkomne No.2721, der er hel, men af Finderen berøvet sit Sølvbelæg (se nærmere om Mjeltehaugen i Reiseberetningen)

CoordinatePrecision : Funnsted

Photographer : Espevoll, Olav

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.