Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B4299 (Katalogtekst)

Artefact : dolk

Form : Haandtaget er støbt i et med Bladet

Material : bronse

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Stord

MunicipalityNo : 1221

CadastralName : Nordhuglo

CadastralNo : 3

Period : eldre bronsealder

LocationId : 60602 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Dolk af Bronce (afbild.Fig. 2), f. paa Nordhuglen paa Stordøen, Søndhordland. Haandtaget er støbt i et med Bladet. Knappen er firesidet med afrundede Hjørner og med en liden ophøiet Top paa Midten. Mellemkavlen er rund og forholdsvis tynd men massiv og udvider sig halvmaaneformet ned mod Bladet, der ved Roden er 0,033 bredt og 0,137 langt. Dolkens hele Længde er 0,205. Hverken paa Haandtaget eller paa Bladet sees Ornamenter, dog har der maaske været nogle omløbende Linier paa Undersiden af Knappen. Den blev udtaget af et stort Gravkammer, som tilfældigvis blev opdaget i en Stenrøs i Gaardens Udmark paa et Næs udimod Fjorden. Graven var vel to Meter lang, 0,5 bred i den ene og 0,4 bred i den anden Ende. Høiden var 0,43. Som Tag laa to Heller, af hvilke den ene og største har Form som en Møllesten og var stor nok til at dække Gravens Bredde og 3/4 af dens Længde. Gravens Bund bestod af Kampesten som Underlag, ovenpaa tiljævnet og bestrøet med Fjæresand, og var fuldstændig tør. Sidevæggene var godt murede og saa tætte "at neppe en Mus kunde trænge ind". Længderetningen var S-N. Graven laa i Røsens vestre Kant nærmest mod Søen og "ganske ud i Dagen". (Cfr. Aarsb. 1882, S. 86, Fig. 6.) Paa Bunden eller Gulvet fandtes foruden Dolken kun lidt ubrændte Ben. For omtrent 40 Aar siden fandtes paa samme Gaard i en mindre Røs et lignende Gravkammer, hvori et "Sabelhefte", der var meget fortæret, og som nu er forsvundet. (Jfr. Aarsb. 1885, S. 47.)

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Skare, Svein

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.