Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B4511 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : kar

Material : bronse

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Vik

MunicipalityNo : 1417

CadastralName : Hopperstad (Råheim)

CadastralNo : 39

Period : yngre jernalder/vikingtid

AcquisitionDate : 1887

FindCategory : gravfunn

LocationId : 120307 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Brudstykker af et bolleformet Broncekar, med tre Ører, cfr. N. O. 726. Korset har været dreiet, men meget tyndt. Under Bunden er uddrevet en Ring, der har tjent som Fodstykke. Under Randen er en fordybet Ring, medens Randen selv er udoverbrettet og styrket ved at være lagt dobbelt. Korset har forresten været glat; de tre Ører ere i Form af Dyrehalse, der udgaar fra Toppen af store skjoldlignende Beslag af Mandelform og afsluttes i Dyrehoveder med runde Øine og tværriflet Snude, der ligesom gaber over den dobbeltlagte Rand. Beslagpladerne har en fordybet Længdefure med skraastribede Linier paa begge Sider. Lignende Linier ere ogsaa indgraverede langs Kanterne og rundt de tre Nagler med kegleformede Hoveder, hvormed hvert Beslag er fæstet til Karret. Ogsaa paa Karrets Indside er anbragt lignende høie Naglehoveder, idet Stiften gaar igjennem og er klinket til disse. Nær Endespidsen udvider Beslagene sig og danner to modvendte Fuglehalse med langnebbede Hoveder, der omslutter Naglehovedet og dets forsirede Grundflade. De indridsede Linier ere paa hvert Beslag lidt forskjellige. Alle tre Beslag har havt et blankt Overtræk af Tin eller Sølv. Deres Længde er 0,11, største Bredde 0,053. Paa Dyrehalsen, der danner det egentlige Øre, er anbragt en løs Broncering, 0,012 i indvendigt Tværmaal. Karret er blevet forsætligen sønderflænget før Gravlægningen

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Skare, Svein

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.