Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B5406 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : c

Artefact : båt

Material : tre

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Kvinnherad

MunicipalityNo : 1224

CadastralName : Tofte Øvre

CadastralNo : 195

Period : eldre jernalder

AcquisitionDate : 1896

FindCategory : myrfunn

Description : Et brudstykke af et bord der har ligget an mod stavnen. Det er her indtil 3 cm. tykt og ender i en skraa flade, som har sluttet sig til stavnens side; den ydre side er noget afrundet, hvor den støder til stavnen. De smaa runde huller er sat lodret mod stavnens side og viser følgelig, at baandene, som her bestaar af tyk, tjæret traad, har været ført gjennem stavnen og samtidig har fastholdt bordene fra begge sider. Mellem stavnen og bordene ligger ogsaa strimler af det nævnte grove tøi. I den tykke del av bordet er der gjort et indsnit for at give plads for det næste bordgang. - Et meget lidet brudstykke ser ud til at kunne være af det bord der har ligget ret overfor dette paa den anden side af stavnen.

CoordinatePrecision : Funnsted (eksakt)

Photographer : Espevoll, Olav

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.