Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C29300 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : ø

Artefact : kar

Form : Spannformet

Variant : B. 299

Material : keramikk

County : Vestfold

CountyNo : 07

Municipality : Larvik

MunicipalityNo : 0709

CadastralName : AMUNDRØD

CadastralNo : 2136 (136)

Period : folkevandringstid

FindCategory : gravfunn

Description : Spannformet leirkar, form som Bøe: anf. arb., fig. 299. Karet er ornert med en rekke horisontale border, tre med stempelmotiver, tre dannet av fem parallelle linjer, som skiller de første fra hverandre. Øverste bord består av vertikale sik-sak linjer, nr.2 av små kvadrater stilt over hverandre i tre rekker, og den siste av tre konsentriske sirkler i to rekker. Bunnen er ornert med et bredt kors av fire og fire kryssende linjer. Godset er asbestblandet, grått og grovt. Høyde 10,8 cm, vidde over munningen 13,8 cm, ståflatens tvm. 8,8 cm, Avb. U. O. Årb. 1954/55, s.25-26, fig. 17 a-b.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Helgeland, Kirsten

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.