Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C36000 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : k

Artefact : beslag

Material : metall/sølv

County : Aust-Agder

CountyNo : 09

Municipality : Grimstad

MunicipalityNo : 0904

CadastralName : LIEN

CadastralNo : 80 (10)

Period : vikingtid

LocationId : 52973 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : 3 noe slitte, ovale, meget nærstående beslag av forgylt sølv, alle med sekundært tilføyet (?) hempe for opphenging. Alle delt i 2 felt, det ene noe større enn det andre, begge tungeformete. Feltene avdelt ved en list, hvori festet 4 nagler med runde, hvelvete hoder. Disse felt ned i listen, som må være støpt i ett med den glatte underplaten. Rundt hvert naglehode har det vært en rosett-liknende krave, laget ved opphøyete riflete bånd. Nagler og krave bare intakt på det ene beslaget. På de 2 andre mangler 1 nagle. 1 foreligger løs. Se Blindheim, op.cit. fig. 15 og 17. Begge feltene har stilisert "korsutformet", karolingisk plateornamentikk som står i relieff mot underplaten. Som nærmeste parallell se Torsten Capelle: Karolingischer Schmuck in der Tsheckoslowakei, Abb.2,1, et tungeformet beslag fra Modra, grav 22, (Slovenska Archaeologia XVI, 1968). Modra-beslaget har samme plastisk utformete plantemotiv med innoverrullete blader på hver "stilk" og et rombisk midtparti. Dette er annerledes utformet på våre beslag, som bare har 3 bladstilker. Modra-beslaget har nagle-raden med rosett-krave, men mangler det mindre partiet på våre beslag. Dette har også et sterkt plastisk utformet ornament, her i 3 plan med et trefliket palmettblad (?) underst, og oppå det en 6-bladet blomst. Sterkt stilisert. Disse motiver "innskrevet" av et bølgende bånd, noe uklart og slurvet utført på det ene beslaget.Teknikken med plantemotiver i plan over hverandre går vel tilbake på praktarbeider, som Hon-spennen. Nærmere i kvalitet står f.eks. arbeider som Arbman, op.cit. Taf. 49,2 fra Dejbjerg, Jylland, Danmark. Om teknikk og materiale uttaler Universitetets Oldsaksamlings laboratorium dette: 1. Med unntagelse av rosetten på det ene beslaget, er beslagene med dekor støpte. 2. Rosetten kommer ikke frem på røntgenbilder og er nok av et tynt metall. 3. Hempene er klinket/sveiset/loddet(?) på beslaget, d.v.s. ikke støpt sammen med det hele. 4. Det ene beslaget er tynnere i godset enn de to andre. 5. Det ene beslaget har en "støpefeil" i motsatt ende av hempen. Om dette er en klump som har kommet med under arbeidet eller en "propp" som dekker et hull er moe usikkert. Sannsynligvis lappet. På det best bevarte beslaget er det på baksiden en fint innrisset runeinnskrift, se Liestøl op.cit. og tegning Blindheim, fig. 17. Beslagenes mål h.h.v. 5,3 x 2,7 cm, 5,2 x 2,5 cm og 5,3 x 2,6 cm. Hempene ikke medregnet. Vekt h.h.v. 29,375 g, 21,447 g og 28,052 g + den løse nagle 0,209 g.

CoordinatePrecision : Stedsnavn (Gard)

Photographer : Helgeland, Kirsten

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.