Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C52629 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 2

Artefact : øks

Form : tykknakket, tverregget

Material : bergart

County : Buskerud

CountyNo : 06

Municipality : Øvre Eiker

MunicipalityNo : 0624

CadastralName : HOBBELSTAD NORDRE

CadastralNo : 100

PropertyName : Hobbelstad nordre

PropertyNo : 3

Period : yngre steinalder

AcquisitionDate : høsten 2000

FindCategory : løsfunn

LocationId : 130246 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Liten tykknakket, tverregget øks av grå/svart bergart. Av form nærmest som Mathiassen 1948, fig. 235. Øksen er slipt over det hele, kantsidene er tydelig markert. Oversiden er svakt konveks, undersiden er meget flat, og sidene er også nesten flate. Eggpartiet er nøye slipt på begge sider, den ene sideflaten er mye tykkere enn den andre slik at eggens tverrsnitt er skjevt. På oversiden er eggen svakt buet, på undersiden er den markert ved fasettering slik at eggen danner en skarpere vinkel i den ene siden. Tverrsnittet er irregulært rektangulært. En liten skade i kanten av eggen, mens nakken er mye skadet.

CoordinatePrecision : Funnsted

Photographer : Helgeland, Kirsten

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.