Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C53630 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 4

Artefact : amulett

Material : bronse/kobberlegering

County : Telemark

CountyNo : 08

Municipality : Tinn

MunicipalityNo : 0826

CadastralName : MAAREM NORDRE

CadastralNo : 71

PropertyName : Mårem

PropertyNo : 4

Period : vikingtid

AcquisitionDate : 2003

FindCategory : gravfunn

Description : Amulettgjemme av kobberlegering. Rørformet beholder med tilnærmet rundt tverrsnitt. Beholderen er åpen i begge ender. I den ene enden er det en utstikkende plate med en tilfestet åttetallsformet opphengskrok. I den andre enden er den samme opphengsmekanismen avbrutt, og på midten har det vært en tilsvarende plate med en ring i som også er avbrutt. L. 5,1 cm, diam.0,7 cm. Vekt: 3,3 g.

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Teigen, Mårten

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.