Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C55000 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 163

Artefact : tilje

Material : tre

County : Vestfold

CountyNo : 07

Municipality : Tønsberg

MunicipalityNo : 0704

CadastralName : JARLSBERG HOVEDGÅRD

CadastralNo : 51 (161)

PropertyNo : 2

Period : vikingtid

AcquisitionDate : 1904-05

FindCategory : gravfunn

LocationId : 61845 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : (1904 no. 165) a) Ca. 28 fragmenter av et glat tiljelignende stykke av bøk. Av dette stykke har syv for det meste større fragmenter kunnet sammensettes. De danner et sammenhengende bret som nu er 81,5 cm. langt, men da det er avbrutt i øvre ende er det sannsynlig at stykket oprinnelig har vært noget lengere. Bredden kan nu ikke måles. Tykkelsen er ca. 2,5-3,0 cm. Den ene langsides kant er noget avslått, omenn det ikke ser ut til at særlig meget mangler. Ca. 13,5 cm. ovenfor underkanten ses det i langsiden et naglehul hvis diameter er 1,7 cm. Da brettet er avbrutt langsefter mangler hullets avslutningsparti. Av hovedregisteret ses at det da stykket fantes var "huller" i kanten, men nu ses bare det ene. Underkanten er rett avskåret og har bevart sin oprinnelig kant. Brettet har ingen ornamenter hverken på oversiden eller undersiden. Av fragmentene har de fleste ikke kunnet sammensettes, men to bruddstykker passer dog sammen og på det ene av disse ses spor efter et rundt naglehull, hvis diameter er ca 1,7 cm. Dette brets bestemmelse er uviss muligen er det dog endel av en seng. (1904 no 165) er kokt i alun, men ellers ikke nærmere præpareret. Det tynne bret (a) fantes ved siden av foregående no.i kanten av innbrudshullet på gravkammerets østside.

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.