Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C55000 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 255

Artefact : pinne

Form : taupinne

Material : tre

County : Vestfold

CountyNo : 07

Municipality : Tønsberg

MunicipalityNo : 0704

CadastralName : JARLSBERG HOVEDGÅRD

CadastralNo : 51 (161)

PropertyNo : 2

Period : vikingtid

AcquisitionDate : 1904-05

FindCategory : gravfunn

LocationId : 61845 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : (1904 no 43) Taugpinne av bøk med tilspissede ender som dog ytterst ute er tvert avskåret. Pinnen er nu sammensat av flere brudstykker. På midten er det en 5,7 cm. lang og 1 cm. dyp nedskåret fure hvori tauget har vært festet. Taugpinnens største tykkelse er på begge sider av denne fure hvor den er 6,1 cm. tykk. Tykkelsen er ved endene 3,2 cm. tykke. Taugpinnens nuværende lengde er 28,4 cm. Pinnen er kokt i alun i 11 timer og smurt med linolje. Den forelå nu i Osebergmagasinet uten no, men må efter skissen i Gustafsons dagbok antas å være den ene av de to taugpinner 1904 no 43. Om disse anfører Gustafson 26 juli 1904 (Avskr s 83) "Råstangen klarlagdes. De to taugsurringer klarlagdes fortsetter begge nedefter Den N i SV den S i S Ø må kappes. Over kammerets nordlige todelte vegg. Ø om monsåsen ligger en lignende pinn med taug der går nedover (nordfra) bakenfor den planke som ligger litt dypere enn mønsåsen. N- for kammerveggen og den andre ende mot syd langs kammertaket." I Gustafsons hovedregister er anført 1904 no 43.: "To pinner * f i en taugende om råstangen i akterenden. Se bind I av denne katalog s 45. (At det her nå dreie sig om en annen taugpinne har senere vist sig Se Osebergkatalogen bind I s 45 hvor begge taugpinner 1904 no 43 er beskrevet. No er dog her bibeholdt ved nærv. stykke for å undgå unødige rettelser 19/8-26. S. G.)

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Teigen, Mårten

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.