Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C55000 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 405

Artefact : båt

Form : teltform

Material : tre

County : Vestfold

CountyNo : 07

Municipality : Tønsberg

MunicipalityNo : 0704

CadastralName : JARLSBERG HOVEDGÅRD

CadastralNo : 51 (161)

PropertyNo : 2

Period : vikingtid

AcquisitionDate : 1904-05

FindCategory : gravfunn

LocationId : 61845 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : C55000/405 Gravkammer av eik fra Osebergskipet. Datert 834 e. Kr. For utfyllende opplysninger se Brøgger m. fl., 1917 (Osebergfundet bind I). Delene fra kammeret er sortert etter plassering i kammeret: Søndre gavl: a-f Nordre gavl: g-l (nederste bord i nordre gavle er registrert tapt ved revisjon) Østre langside/tak: m-ii Vestre langside/tak: jj-jjj C55000/405 a. Øverste bord i søndre gavl, forut ved masten. Tilhugget hull for spiker midt på bordet, der det har vært spikret i masten. Bordet er spjelket med spiker og planke, noe som trolig er gjort i forbindelse med rekonstruksjonen. Bruddstykkene ble trolig ved utgravningen registrert som to ulike bord (60 og 61).

CoordinatePrecision : Funnsted (lokalitet)

Photographer : Vike, Vegard

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.