Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C57935 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 12

Artefact : kjerne

Form : konisk kjerne

Variant : mikroflekkekjerne

Material : flint

County : Akershus

CountyNo : 02

Municipality : Nesodden

MunicipalityNo : 0216

CadastralName : BERGER

CadastralNo : 1

PropertyNo : 362

Period : eldre steinalder

AcquisitionDate : 2011

FindCategory : boplassfunn

LocationId : 106184 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Kjernen har et svakt ovalt tverrsnitt. Mikroflekkearrene konsentrerer seg hovedsakelig til motstående sider av kjernen, på de to andre motstående sidene ser det ut til å ha blitt slått av noe bredere avslag.

CoordinatePrecision : Funnsted

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.