Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C59306 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : 2

Artefact : pilspiss

Form : enegget

Material : flint

County : Oslo (Akershus)

CountyNo : 03

Municipality : Oslo

MunicipalityNo : 0301

CadastralName : MAURTU

CadastralNo : 175

PropertyName : Elgsrud

PropertyNo : 1

Period : tidligmesolitikum

AcquisitionDate : 2013

FindCategory : boplassfunn

LocationId : 171112 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Pilspissen har eggen i proksimalenden av det opprinnelige avslaget. Eggen er svakt avrundet og svakt skjev mot høyre sidekant. Pilspissen har svært fin, direkte retusj langs begge sidekanter og smalmer inn mot en tilnærmet tange. Dorsalt har spissen et dorsalarr som går diagonalt over spissen.

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Carine S. R. Eymundsson

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.