Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C59639 (Katalogtekst)

Artefact : spenne

Form : konisk

Material : kobberlegering

County : Oppland

CountyNo : 05

Municipality : Ringebu

MunicipalityNo : 0520

CadastralName : RINGEBU PRESTEGAARD (RINGEBU PRÆSTEGAARD)

CadastralNo : 64

PropertyNo : 1

Period : merovingertid

AcquisitionDate : 2013

FindCategory : løsfunn

LocationId : 171765 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : En konisk spenne av kobberlegering, nærmest som Gjessing 1934:Pl. XXXII d med dekor i form av to par inngraverte, konsentriske dobbeltlinjer, paret nærmest topprammen med tverrstriering. Knappen mangler, og det er noen små bruddskader langs et parti av ytterkanten. Spor av nåleholder og -feste er bevart på spennens bakside. Diam.: 2,8 cm, h.: 0,9 cm.

CoordinatePrecision : Funnsted (eksakt)

Photographer : Røstad, Ingunn Marit

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.