Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts5506 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : m

Artefact : Avslag

Material : flint

County : Finnmark

CountyNo : 20

Municipality : Nesseby

MunicipalityNo : 2027

CadastralName : Umatr.statsgrunn

CadastralNo : 5

Period : steinalder/yngre steinalder

AcquisitionDate : 1958

FindCategory : boplassfunn

Description : 2 grove avslag av lys, gullig og grønnlig dolomitt.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no