Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts5525 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : hi

Artefact : bein/avfall

Form : snitt- og huggemerker

Material : bein/gevir/tann

County : Finnmark

CountyNo : 20

Municipality : Nesseby

MunicipalityNo : 2027

CadastralName : Umatr.statsgrunn

CadastralNo : 4

Period : steinalder

FindCategory : boplassfunn.hustuft

LocationId : 46963 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : 63 avfallsstk. av ben alle med snitt- og huggemerker nemlig 51 av renhorn, 7 av pattedyrknokler, 4 av fugleknokler og 1 tand.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no