Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts5712 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : g

Artefact : kar/randskår

Form : spannformet

Material : leire

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Bø

MunicipalityNo : 1867

CadastralName : Sandvik

CadastralNo : 47

Period : jernalder/eldre jernalder/folkevandringstid

AcquisitionDate : 1969

FindCategory : boplassfunn

Description : Randskår av et spannformet leirkar; 3,1 cm 1., langs kanten, 0,8 cm t. Dekorasjonen består av 3 langsgående furer, den øverste 1,4 cm nedenfor kanten. Vinkelrett på disse er vertikale furer, 3,2 cm fra hverandre, med et stempel med et andreaskors i en ring, 1,2 cm i diam.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no