Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts5640 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : q

Artefact : randskår

Material : fajanse

County : Finnmark

CountyNo : 20

Municipality : Vardø

MunicipalityNo : 2002

CadastralName : Umatr.statsgrunn

CadastralNo : 19

Period : middelalder/nyere tid

FindCategory : byfunn

Description : Randskår av fajanse av hvitt gods og med hvit glasur på begge sider. På randen er det et mønster i mørkeblått.

CoordinatePrecision : Kommune

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no