Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts3482 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : c

Artefact : håndleddsring

Form : R.711

Material : bronse/kobber/sølv

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Ballangen

MunicipalityNo : 1854

CadastralName : Bø

CadastralNo : 59

Period : jernalder/yngre jernalder/vikingtid

Description : Håndleddsring av sølv, R.711, men smalere og tykkere. Orneringen består av et midtfelt med et liggende kors og en cirkel i hvert av de derved fremkomne felter. Forøvrig ornert med tettstilte tverrstreker. Endene er frie. Største tverrmål 8,2 cm.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no