Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T10037 (Katalogtekst)

Artefact : Skraper

Form : skiveskraper

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Smøla

MunicipalityNo : 1573

CadastralName : Skarpnes

CadastralNo : 42

Period : eldre steinalder

FindCategory : boplassfunn.åpen

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Omtr. 90 stkr. flint. Deraf er flere gode flekker, den længste 9 cm. Flere af dem har været brugt som sage eller knive, tildels med indhak i den bagre del for skjeftningen; en flekkekniv har tilhuggen ryg og tilspidsning mod odden. Et par flekkebor. En skiveskraber, 7 X 5 cm. i tverm., med retoucheret egg i den ene kant; en tyk, mindre skive med tilhuggen, indbuet egg. Flere stkr. viser paavirkning af ild. Opsamlet i udmarken paa Skarpnes paa vestsiden af Smølen (matr.nr. 1573000420000), væsentlig i et bækkeleie paa sydsiden af en bergskraaning ikke langt fra Voldvaagen. Fundpladsen har ly mod N. og NØ., ligger omtr. 50 m. fra sjøen ogantagelig 15-20 m. o. h.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.