Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T10039 (Katalogtekst)

Artefact : Kniv

Form : flekkekniv

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Smøla

MunicipalityNo : 1573

CadastralName : Båtnesset

CadastralNo : 46

Period : tidligmesolitikum

AcquisitionDate : 1912

FindCategory : løsfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 50 stkr. flint og et stk. bergkrystal. Deriblandt en god flekke, 7 cm lang. En kortere, bred flekke, tilhuggen for skjeftning, kan være brugt som kniv. Et stk. maa ansees som en stor bladformet pilespids, affladet og noget indsmalende bagtil, 4,5 cm lang. En mulig anden do. Stk. af bergkrystal er mulig ogsaa at regne for en pilespids. En 6 cm lang flekke har en brugbar borspids i den ene ende, men er vel snarere brugt som skraber med den anden bredere ende. Et skiveformet stk. har vist ogsaa været brugt som skraber, ingen af dem dog retoucheret egg. Et stk. af en flekke med retouche i den ene kant. 3 - 4 stkr. af hvidlig farve har sterkt udseende af at være afhugne af en slepen økse. Sikkert kan dette dog ikke siges.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.