Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T10360 (Katalogtekst)

Artefact : Flintstykker

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Aukra

MunicipalityNo : 1547

Period : tidligmesolitikum/senneolitikum/eldre bronsealder

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: smaa borspidser.|En tveregget pilespids.|c. Over 500 stkr. flint.|Flere sterkt vandslidte spaaner viser spor af retouche i kanterne.|En skivespalter, 6 cm. lang, med lidt afstødt egg, som er noget skjev paa længdeaksen.|En pilespids af gjennemskinnende flint, fint tilhuggen med parallele hug i begge sidekanter og i den tverre basis, 3,5 cm. lang og 1,5 cm. bred bagtil; jfr. Madsen I 39, 31.|En hel del større kjerner og skiver.|Flere bor, deraf et 9,5 cm. langt,|2 smaa flekkeknive med indhak i kanterne bagtil, men uden tilspidsning mod odden.|Et par noget tvilsomme spaltere.

CoordinatePrecision : Område

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.