Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T10437 (Katalogtekst)

Artefact : Kniv

Form : flekkekniv

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Fræna

MunicipalityNo : 1548

CadastralName : Havnneset

CadastralNo : 11

Period : eldre steinalder/tidligmesolitikum

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Flekkekniv, lidt indadbuet egg, tvert tilhuggen i ryggen baade fortil og bagtil, vel skikket til skjeftning, 4,6 cm. lang.|Skivespalter af flint, typisk og velformet, forsiden dannet ved faa afspaltninger paatvers, bagsiden har slagbule tilhøire lidt ovenfor eggen, begge sidekanter tilhugne, spids i nakken, lidt over 5 cm. lang, 3,7 cm. bred i eggen.|Et lidet bor, kun 1,5 cm. langt, bredt bagtil,|En flekkepilespids, skraat afsluttet bagtil, tilspidset mod odden, 2,3 cm. lang.|et andet tvilsomt (bor), sterkt afslidt.|nogle stkr. bergkrystal (ialt c. 70 stkr.).|Enegget pilespids af flint, typisk form, tilhuggen (i en svag bue) langs hele den ene kant, i den bagre halvdel af den anden, medens den forreste del har skarp spalteegg, 2,3 cm. lang.|Økse (?) af sortgraa, fin flint, 3 cm. lang. Den ene side omtr. flad med flekkespaltninger, paa den anden en tveregg og nogen afhugning ved nakken, medens midten har kalkskorpe; en tilhuggen smalside, 2 cm. bred i eggen.|Et meget forbrændt stk. ligner en tynd flekkespalter med 2,3 cm. bred (lidt beskadiget) egg, omtr. 3 cm. lang. |Forøvrigt er der endel smaa knuder.|Ellers affald

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.