Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T10719 (Katalogtekst)

Artefact : Øks

Form : fig. 14|retegget

Material : skifer

County : Trøndelag

Municipality : Roan

CadastralName : Bjørnør prestegaard

CadastralNo : 65

PropertyName : Maavik

PropertyNo : 5

Period : yngre steinalder

Description : Økse af skifer, retegget med bredsider, som er hvælvet i begge retninger og plane smalsider, 11 cm. lang, 5 cm. bred ved eggen, 2 cm. tyk ved nakken og 2,8 cm. paa midten. Se fig. 14. Den bestaar tilsyneladende af en lysgraa kridtagtig masse, som ved boring viser sig uforandret langt inde. At det dog er en forvitring af skifer, viser sig af de karakteristiske buede grænser mellem schikterne i skiferen, som gaar skraat igjennem stykket ganske som paa den ikke forvitrede økse nr. T 10520 fra Varø (se ovf. nr. 10), som til sammenligning ogsaa her er afbildet som fig. 15. Der findes undertiden pilespidser af lignende kridtagtig masse, som ogsaa maa ansees for at bestaa af forvitret skifer. Visse arter af denne maa under særlige forhold kunne forvitre paa denne maade. F. paa bunden af en torvmyr paa Maaviken i Berfjorden i Bjørnør (matr.nr. 1632000650005). I samme myr skal ogsaa være fundet en grue af 5-6 sammenlagte stene, ovenpaa hvilke der laa en dynge af kul og aske; men det er ikke oplyst, hvor nær derved øksen fandtes

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.