Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T11427 (Katalogtekst)

Artefact : Ring

Material : jern

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

Period : nyere tid

FindCategory : byfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 6 gjennemborte kugler av rødbrændt ler,|vævlodder eller garnsænker.|Rester av en spidssnutet sko.|En liten ring av jern.|En stor mængde skaar av glaserte fat av de forskjelligste former med vakre ornamenter i farvede mønstre. Tilhører væsentlig 18. aarh., og likesom de fg. vistnok frembringelser av stedlig industri.|Underdelen av en haandkvernsten.|Et stk. flint, vistnok ildflint.|En mængde brudstkr. av de i vore byfund talrig forekommende bukede lerkar med tre ben og skaftformet haandtak. Et større brudstk. er glaseret og orneret i farvede mønstre.|Et pipehode av brændt ler, hvis forside bestaar av et utskaaret skjægget mandshode.|En firkantet plate av en ovn av klebersten.|En mængde større og mindre brudstkr. av hollandske tallerkener |og andet hvitglaseret krustøi med blaa tegninger.|Brudstkr. av kridtpiper.|Et brudstk. av frisen til et Rärenkrus ("bondedanskrus"); av indskriften kan læses DEI BVREN.|Endel brudstkr. av de almindelige rhinske krus.

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.