Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T11562 (Katalogtekst)

Artefact : Skraper

Form : flekkeskraper

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Fræna

MunicipalityNo : 1548

CadastralName : Stavik ytre

CadastralNo : 7

Period : steinalder

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: C. 350 stkr. flint, væsentlig arbeidsavfald, for det meste skarpkantede skjerver, men ogsaa endel mindre klumper og enkelte vandslitte stkr. Av redskaper kan utskilles en 6,5 cm. lang flekkekniv med skaarede egge, hvorav den ene er utbuet, den anden indbuet. En indsnevring i den ene kant litt nedenfor den øvre ende er neppe tilfældig. I den anden ende har stykket skraperegg. - 5 smaa flekker, den længste 4,2 cm. med en skaaret egg. - En skive med utbuet skraperegg. - En liten flekkeskraper med en skraa egg i den ene ende og smaa retoucher langs begge kanter. - En 2,5 cm. lang skraper med høi egg og tilhuggen skafttunge. - En liten spaanskraper av mørk, klar flint med omhyggelig retoucheret ind- og utbuet egg i den ene kant. Hertil kommer nogen tvilsomme stykker med mere eller mindre tilfældige retoucher i kanterne. - Et bor dannet av en tresidet rygflekke med en fra alle sider tilhuggen borespids, hvis odd er avbrukket. - Brudstk. av en liten flekkeblok av gulagtig, klar flint.

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.