Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T11634 (Katalogtekst)

Artefact : Dolk

Form : som r. 68 eller 69|flintknute|flekkeskraper|væsentlig avfald|parallelhugning|flekkebor|skive|kjerneøks|skiveskraper|flintklump|flekker

Material : flint/kvartsitt

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Fræna

MunicipalityNo : 1548

CadastralName : Tornes øvre

CadastralNo : 12

PropertyName : Skarhaugen

PropertyNo : 2

Period : tidligmesolitikum

FindCategory : boplassfunn.åpen

Description : C. 480 stkr. flint og klar kvarts, væsentlig avfald. Av redskaper kan utskilles en spidsnakket kjerneøks med tresidet tversnit og høi, skarp rygning paa oversiden, medens undersiden er en enkelte spalteflate; likesaa er den ene flate paa oversiden dannet ved en enkelt længdeavspaltning (fig. 25). Kanten mellem de to spalteflater tilhuggen ved smaa avslagninger fra undersiden. Av den ovale egg er et stykke avslaat, saa den virker skjev. Nakken tildels dækket med kridtskorpe paa oversiden. Vel 9,5 cm. lang, c. 3 cm. bred ved eggen. - Endel smaa flekker, hvorav enkelte med skaarede egge. - Flekkeskraper med utbuet egg langs den ene kant; 4 cm. lang. - Liten skiveskraper, 2,5 cm. lang med utbuet egg og fra begge kanter tilhuggen skafttunge (fig. 26).En noget mindre og litt tvilsom skiveskraper av lign. form av klar kvarts. - En større, noget uregelmæssig skive med retoucher i kanterne. - 3 flekkebor med omhyggelig tilhuggen, tynd borespids; de to længste henholdsvis 5,2 og 4,7 cm. - En liten flintknute. - En i den ene ende ved tilhugning spidst utløpende flintklump med slagmerker, maaske en slagsten.|Et vel 3 cm. langt stk. av grependen av en dolk av graa flint som R. 68 eller 69. Langs den ene kant sees grov parallelhugning.

CoordinatePrecision : Bruk

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.