Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T12254 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : k

Artefact : Pilspiss

Form : eneggede|(fig. 18)

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Aukra

MunicipalityNo : 1547

CadastralName : EIKREM

CadastralNo : 11

Period : tidligmesolitikum/yngre steinalder

FindCategory : boplassfunn

Description : 3 eneggede spaanpile av flint, alle hugne av en liten tynd rygflekke med bibehold av den ene, retlinjede, skarpe kant, mens den anden er svunget ind mot odden ved en række smaa tveravspaltninger. (Fig. 18). Tangen er kun litet utpræget, men dog markeret ved en svak retouchering i den ene kant. Længden varierer mellem 4,7-3,5 cm. De adskiller sig saavel ved sin større længde som ved sin form fra de typiske eneggede pile fra de ældre flintpladse.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.