Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T13218 (Katalogtekst)

Artefact : Stein

Form : naturdannet, øks ("bile") formet

Material : bergart

County : Trøndelag

Municipality : Stjørdal

CadastralName : Gresset

CadastralNo : 274

Period : ubestemt

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : En naturdannet, øks ("bile") formet sten, 25,9 x 16,4 cm., f. på Gresset i Skjelstadmarken, Hegra, (matr.nr. 1000000000000) under grøftegravning. "Skaftet" er avslått av barna, men skulde oprindelig ha været ca. 0,3 m. lenger enn nu. Det eiendommelige er, at "eggen" synes skåret og slitt, som om den skulde være brukt til at hugge eller slå med, hvis da dette ikke er gjort efter fundet. Baksiden er en ganske glatt flate, som gjør inntrykk av at skyldes slipning. Innsendt av kirkesanger J. A. Moe, Hegra.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.