Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T14225 (Katalogtekst)

Artefact : Øks

Form : kjerneøks

Material : flint

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Aukra

MunicipalityNo : 1547

CadastralName : EIKREM

CadastralNo : 11

Period : tidligmesolitikum/senmesolitikum/yngre steinalder

FindCategory : boplassfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: et par små skrapere,|en større samling vesentlig smått avfall, alt av flint,|Kjernegravstikke, et typisk og godt ekspl.,|en avbrukket nakkeende av en kjerneøks,|dertil et stk. av en plateformet slipesten.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.