Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T14542 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Bygningsstein

Form : søyle

Material : kleber

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

Period : senmiddelalder/nyere tid

FindCategory : byfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: østersskaller m. m.|ufullst. gulvflis av brent ler,|garnsenke av brent ler,|og stk. av en søile av klebersten,|Endel brott av lertøi, deribl. av en trebenet skaftpotte,|vevlodd

CoordinatePrecision : Kommune

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.